RC Drift Team Bratislava

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Lithium-ionové polymerové batérie - Bezpečnostné pokyny a varovania

E-mail Vytlačiť PDF
Obsah článku
Lithium-ionové polymerové batérie
Bezpečnostné pokyny a varovania
Všetky stránky


Bezpečnostné pokyny a varovania.

Lithium Polymer batérie sú chemicky nestále. Nedodržanie nasledujúcich pokynov môže viesť k požiaru, zraneniam osôb a škodám na majetku, ak je nabíjanie alebo použitie batérie nesprávne.
• Výrobcovia batérií, jej distribútori a predajcovia nepreberajú žiadnu zodpovednosť za zlyhania v súlade s týmito upozorneniami a bezpečnostnými pokynmi.
Zakúpením batérie kupujúci preberá všetky riziká spojené s týmto produktom. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, vráťte batériu bezprostredne pred použitím.


Všeobecné pokyny a varovania
1) Novo zakúpene batérie nie sú nabité. Obsahujú približne 50% kapacity z plného nabitia.
2) Používajte vyhradne iba špeciálne Lithium Polymerové nabíjačky. Nepoužívajte NiCd alebo NiMh nabíjačky - Ak tak neurobíte, môžete spôsobiť požiar, ktorý môže mať za následok zranenia osôb a poškodenie majetku.
3) Nikdy nenabíjajte batérie bez dozoru. Pri nabíjaní LiPo batérií by ste mali vždy neustále sledovať a monitorovať nabíjací proces a reagovať na potenciálne problémy, ktoré môžu nastať.
4) Niektoré LiPo nabíjačky na trhu môžu mať nedostatky, ktoré môžu spôsobiť nesprávne nabíjanie LiPo batérií. To je výhradne na zodpovednosti užívateľa, aby zabezpečil, že použitá nabíjačka funguje správne.

5) Ak kedykoľvek uvidíte, že sa batéria začína nafukovať alebo zväčšovať svoj objem, prerušte okamžite nabíjanie. Odpojte batériu a uložte ju na bezpečné miesto a pozorujte ju približne 15 minút. Pokračovanie v nabíjaní batérie, ktorá začala zväčšovať svoj objem, bude mať za následok požiar.
6) Pozorovanie batérie by malo prebiehať v bezpečnom priestore mimo akejkoľvek budovy alebo vozidla a dostatočnej vzdialenosti od horľavých materiálov. Stred asfaltovej príjazdovej cesty je dobrým príkladom bezpečného priestoru na pozorovanie.
7) Skrat môže spôsobiť požiar! Ak ste náhodou skratovali kontakty, je potrebné batériu umiestniť v bezpečnom priestore kvôli pozorovaniu na približne 15 minút. Okrem toho majte na pamäti nebezpečenstvo vznietenia, ktoré môže nastať skratom cez šperky (napr. prstene na prstoch).
8) Chemické reakcie nie sú okamžité, batéria, ktorá bola skratovaná, sa nesmie vznietiť po dobu 10 minút.
9) Všetky narazené/havarované batérie, aj keď nie sú deformované, by mali byť umiestnené v bezpečnom priestore pre sledovanie po dobu najmenej 15 minút

10) Ak z nejakého dôvodu potrebujete skrátiť napájacie káble, skracujte každý kábel zvlášť a tým zabezpečíte, že sa káble neskratujú pomocou rezacieho náradia.

11) Ak ste pri spájkovaní konektorov, skracovaní káblov, alebo inej činnosti spôsobili náhodne skrat batérie, umiestnite batériu v bezpečnej oblasti a sledujte ju po dobu približne 15 minút.
12) Nikdy neskladujte alebo nenabíjajte batérie vnútri vášho vozidla v prípade, že vnútorná teplota vo vozidle prekročí 50 °C.

13) LiPo batérie musia byť umiestnené bezpečne a mimo dosahu detí.

14) Nevystavujte batérie ohňu alebo vode.

15) Nerozoberajte a neopravujte batérie svojpomocne.
Pred prvým nabítím a použitím
1) Vykonajte vizuálnu kontrolu batérie. Kontrolujte poškodené vodiče, konektory, zlomené / prasknuté zmršťovacie bužírky, deformácie alebo iné nezrovnalosti.
2) Pred inštaláciou alebo zmenou konektora, skontrolujte napätia batérie pomocou digitálneho voltmetra (nie cez nabíjačku). Všetky nové batérie sa predávajú s napätím približne 3.8V až 3.9V na článok.
Pre ukážku: 2S batéria by mala mať napätie približne 7.6V až 7.8V, 3S batéria by mal mať napätie približne 11.4V až 11.7V.
3) V prípade poškodenia obalu batérie alebo káblov, alebo ak je napätie výrazne nižšie ako je uvedené vyššie, nepokúšajte sa nabíjať alebo používať batériu, kontaktujte predajcu batérie čo najskôr.
Postup pri nabíjaní
1) Nikdy nenabíjajte batérie bez dozoru.
2) Nabíjajte v bezpečnej izolovanej oblasti, ďaleko od horľavých materiálov.
3) Nechajte batériu vychladnúť na okolitú teplotu pred nabíjaním.
4) Nenabíjajte batérie v sérii, s výnimkou ako je uvedené v kroku 8. Nabíjajte každú batériu samostatne. Prebíjaním jednej z batérií môže dôjsť následne k požiaru. *** V prípade vybíjania batérií v sérii rozdiel napätia každého článku po nabití v oboch batériách musí byť do 0.01V ***
5) Pri nastavení počtu článkov alebo napätia za účelmi nabíjania, vyberte počet článkov a napätie, ako je uvedené na štítku batérie. Nastavením iného počtu článkov alebo napätia ako je vytlačené na batérií môže viesť k prebíjaniu a požiaru. Ako bezpečnostné opatrenie skontrolujte, že údaje vytlačené na batérií sú správne.
Napríklad: Ak je na etikete batérie uvedené, že ide o 3 článkovú batériu (3S), malo by byť jej napätie medzi 11,4 až 11,7 voltov. Táto batéria musí byť nabíjaná ako 3 článková batéria (vrchol 12.6V).
6) Je potrebné skontrolovať napätie batérie po každom použití pred opätovným nabíjaním. Nepokúšajte sa nabíjať žiadnu batériu, pokiaľ napätie jednotlivých článkov bez záťaže je menšie než 3,3V.

Napríklad: Nenabíjajte 2-článkovú batériu ak je napätie pod 6.6V
Nenabíjajte 3 článkovú batériu ak je napätie pod 9.9V.
7) NORMÁLNE NABÍJANIE: nabíjací prúd by nemal prekročiť 1C (jeden krát kapacita batérie, ak nie je uvedené inak*). Vyšší nabíjací prúd môže spôsobiť problémy, ktoré môžu spôsobiť požiar.
Napríklad: Nabíjanie 730mAh batérie nastaviť na alebo pod 0,73 ampéra. Nabíjanie 5000mAh batérie nastaviť na alebo pod 5 ampérov.

* Pre nabíjanie viac ako 1C (nie viac ako 3C): Musíte použiť špeciálne nabíjačky s balancérom, ktoré sú schopné bezpečne nabíjať batérie väčším prúdom ako 1C.

8) Pre nabíjanie dvoch batérií v sérii: batérie musia byť najskôr nabíjané jednotlivo (s balancérom a pripojeným servisným káblom), a vybíjať v sérii zopár cyklov. Potom, keď majú batérie za sebou niekoľko vybití spolu v sérii, použitím kvalitného digitálneho voltmetra skontrolujte napätie jednotlivých článkov na servisnom konektore. Ak sú všetky napätia v rozmedzí 0.01V medzi každým článkom, sériové nabíjanie by malo byť bezpečné. Vezmite, prosím, na vedomie, že toto vyžaduje použitie "Y" kábla, ktorý zabezpečí elektrické pripojenie batérií spolu v sérii k nabíjačke. Tiež je nutné použiť špeciálny adaptér, pre pripojenie oboch servisných konektorov k balancéru.
Prvých pár použití
Odporúčané je neprekračovať priemerné prúdové zaťaženie o viac ako 3-5C pre zabehnutie nových batérií. Tiež buďte veľmi opatrní, nepodvybíjajte nové batérie (batéria sa nesmie NIKDY podvybiť, v priebehu zabehávania počas prvých použití by podvybitie poškodilo batérie trvalo, než by ste boli schopní si ju náležite užiť. Pozri "Starostlivosť o batérie" nižšie).
Skladovanie a preprava
1) Uchovávajte batérie pri izbovej teplote medzi 5 až 22 °C pre dosiahnutie najlepších výsledkov.
2) Ak je skladovanie dlhšie ako jeden týždeň, batérie musia byť skladované v rozsahu 3.8V/článok až 3.9V/článok (približne 50% nabitia). Niektoré typy nabíjačiek majú na to určené takzvané ‚storage
nabíjanie.

3) Nevystavujte batérie priamemu slnečnému žiareniu (tepla) po dlhšiu dobu.
4) Pri preprave alebo dočasnom skladovaní vo vozidle, teplota by mala byť vyššia ako 6 °C, ale nie viac ako 65 °C.
5) Skladovanie LiPo batérií pri teplote vyššej ako 75 °C na dlhší čas (viac ako 2 hodiny), môže spôsobiť poškodenie batérie a prípadný požiar.
Starostlivosť o batérie

1) Nabíjajte LiPo batérie iba s kvalitnou nabíjačkou určené pre Lithium Polymerové batérie. Nekvalitná nabíjačka môže byť nebezpečná.

2) Nastavte správne napätie a prúd. (Ak tak neurobíte, môžete spôsobiť požiar).
3) Skontrolujte prosím napätie batérie po prvom nabití.
Napríklad: 2 článková batéria by mala mať typicky 8.4V (8,30V do 8,44V), 3 článková batéria by mala mať typicky 12.6V (12.45V až 12,66V).
4) Nevybíjajte batériu pod úroveň 3V na článok pod záťažou. Vybitie pod 3V na článok môže zhoršiť výkon batérie. Uistite sa, že ste správne nastavili regulátor pre odpojenie batérie (odpojiť pri 6.0V na 2S balení, odpojiť pri 9.0V na 3S balení atď.).
5) Používajte ju opatrne, aby sa zabránilo prepichnutiu batérie. Preraz batérie LiPo môže spôsobiť požiar.
Prevádzková teplota
Nabíjanie: 0 do 45 °C
Vybíjanie: 0 až 60 °C
1) Vždy nechajte batériu vychladnúť na okolitú teplotu pred znovunabitím / opätovným nabitím/..
2) Pri vybíjaní a manipulácii s batériami nepresahujte 70 stupňov Celzia.
Životnosť batérie
Batérie, ktoré stratia 20% svojej kapacity, musia byť odstránené z prevádzky a riadne zlikvidované.
Vybiť batériu na 3V/článok a uistiť sa, že výstupné vodiče sú izolované, potom zabaľte batérie do vaku na likvidáciu.

zdroje: Wikipedia, Thunder Power RC.

 <-->Posledná zmena dňa Streda, 07 Apríl 2010 06:54  
Comments (2)
aka je teda vlastne vyhoda oproti normalnym baterkam?
2 Streda, 07 Apríl 2010 10:18
603
je to kapacita? vydrz? skladovanie? nabijanie... sup, sup to tam dopis...
dobree
1 Streda, 07 Apríl 2010 09:56
tommy
dobry clanok, konecne nieco aj o LiPo !
Please register or login to add your comments to this article.

Akcie RCDRIFT.sk


There is no upcoming event at this time.

Rýchle správy

Pribudla nová položka v hlavnom menu a to "Video galéria", postupne popridávame aj staršie videá.

Posledné komentáre, kategória: "Tipy & Triky"

Drifťáci online

None

Štatistika

Členov : 39
Obsah : 98
Odkazy na stránky : 3
Počet zobrazení obsahu : 732902

Partneri


Reklamný panel
Reklamný panel

RC Drift Cup 2015

Vysledky zavodu

Round 08 - Kvalifikacia
Pos Driver Team Points
1 Luky  
2 MarcelZ  
3 Ludek  
View full table 

Výsledky závodu

Hladať

Videoprezentacia

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.Plánované udalosti

No current events.


Náhodný obrázok