RC Drift Cup - pravidlá

Pondelok, 12 Máj 2008 00:00 Salat
Vytlačiť

V tomto infomativnom materiály nájdete základné pravidlá a technické požiadavky pre prvý ročník RC Drift Cup-u.

UNDER CONSTRUCTION ! - pravidla sa momentalne reviduju... 

 

zobrazenie na stranke nezodpoveda platnej tlacenej forme (nie su zobrazene obrazky)

 

RC Drift team


Doc.: PR-100-r.-


Pravidlá RC Drift CUP 2009V tomto dokumente nájdete základné pravidlá a technické požiadavky pre druhý ročník RC Drift Cup-u.


  1. RC Drift Cup je seriál pretekov RC Drift Challenge organizovaný občianskym združením RC Drift team a ním menovanými osobami/združeniami (ďalej ako Organizátor).
  1. - Organizácia pretekov  1. Bodovací systém3.1 – Hodnotenie seriálu RC Drift Cup


- Seriál RC Drift Cup pozostáva z (X) kôl RC DCh.


- Jednotlivé preteky seriálu RC Drift CUP sa nazývajú RC Drift Challenge x (kde x identifikuje miesto, resp. čas či iný prívlastok preteku). (ďaľej iba RC DCh)


- RC Drift CUP je bodovo hodnotený šampionát, ktorého výsledky sa určujú na základe výsledkov jednotlivých kôl RC DCh.
- účastník s najvyšším bodovým ziskom po ukončení posledného kola šampionátu sa stáva víťazom RC Drift CUP-u a bude mu prináležať titul „RC Drift King“ po celú nasledujúcu sezónu.


- Pokiaľ dvaja súťažiaci získajú ku koncu sezóny rovnaký bodový zisk, rozhoduje (v nasledovnom poradí):

- výsledok posledného vzájomného súboja

- počet dosiahnutých prvenstiev v RC DCh

- celkový počet víťazných dvojduelov v sezóne

- kvalifikačné umiestnenie v posledom RC DCh


Pokiaľ ani jeden z uvedených faktorov nerozhodne o víťazovi, rozhodne sa v „jazde kráľov“, ktorá sa koná na poslednom RC DCh po ukončení finálovej jazdy.

4.0 – Systém pretekov RC Drift Challenge4.1 – Preteky RC DCh sa jazdia vo dvoch fázach:

1.) Kvalifikácia

2.) Vyraďovacie súboje


Kvalifikácia:


- Na začiatku preteku sú všetci zaregistrovaní účastníci zaradení do kvalifikačného poradia podľa štartového čísla.


- Kvalifikačná jazda sa skladá z jedného tréningovného a minimálne troch bodovaných kôl.


- Rozhodcovia rozhodujú bodovo podľa pravidiel stanovených v bode 5.


- Kvalifikáčná jazda sa začína po tréningovom kole, po ktorom pretekár zastaví na štartovacej čiare a po povolení od rozhodcov môže začať jazdu.


- body pridelené rozhodcami sa zapisujú do výsledkovej listiny a po odjazdení kvalifikácie sa stanoví celkové kvalifikačné poradie.


- organizátor preteku má právo definovať celkovú kvalifikáciu aj ako súčet bodov dvoch a viac kvalifikačných jázd.


- po začatí kvalifikačnej jazdy nie je povolené zasahovanie do technického stavu vozidla. Sú povolené len opravy uskutočniteľné voľnou rukou (napravenie karosérie, prichytenie batérie a pod.) Za takúto opravu sa nepovažuje výmena batérie ani výmena kolies. Pretekár je povinný sledovať a predpokladať stav batérie a nastupovať do preteku s dostatočne nabitým akumulátorom.Vyraďovacie súboje:


- Pretekári absolvujú určený počet kôl, po ktorých sa zastavia na cieľovej rovinke. Rozhodcovia ozámia výsledok prvého kola a pretekári pokračujú v súboji vo vymenených pozíciách na rovnaký počet kôl.- Pretekári sa zaraďujú do vyraďovacích súbojov s ohľadom na počet prihlásených a kvalifikačné poradie a to dvoch skupín, skupiny A a skupiny B, podľa kľúča v prílohe č.1


- Postup vyraďovacích súbojov určí víťaza skupiny B. Ten získava 1bod do celkového hodnotenia šampionátu a dostáva na výber z dvoch možností:


1.) Prijať postup do skupiny A a postúpenie vecnej ceny určenej víťazovi skupiny B ďalšiemu v poradí.

2.) Prijať vecnú cenu a prenechať postup do skupiny A ďalšiemu v poradí.


Ak ani jeden z dvoch pretekárov neprijme postup do skupiny A, súper v súboji sa stáva víťazom duelu kontumačne .


- Každný postupujúci do skupiny A získava 1bod do celkového hodnotenia šampionátu.


- Za víťazstvo v prvom kole dvojduelov a postup do semifinále si každí postupujúci pripisuje 2body do celkového hodnotenia šampionátu.


- následný postup súbojov určí poradie pretekárov na pozíciách 1 až 4. Tí si za svoje umiestnenie pripisujú do celkového hodnotenia šampionátu body nasledovne:

1.miesto – 5 bodov

2.miesto – 4 body

3.miesto – 2 body


- body získané za dosiehnutie jednotlivých pozícií sa sčítavajú.


Pozn.: Celkovo tak bude bodový zisk pre pretekárov (mimo možných bodov za postup zo skupiny B) nasledujúci:


1.miesto – 8 bodov

2.miesto – 7 bodov

3.miesto – 5 bodov

4.miesto – 3 body

5-8. miesto – 1 bod
5.0– Systém bodovania


5.1– Základné ustanovenia


5.1.1 – Každý pretek RC DCh je posudzovaný a rozhodovaný minimálne dvoma rozhodcami. V opačnom prípade je pretek neplatný a nemôže byť zarátavaný do šampionátu.


5.1.2 – Rozhodcovia rozhodujú nezávisle na výsledkoch predošlých pretekov, či priebežných výsledkov šampionátu.


5.1.3 – Rozhodcovia majú právo sa pri hodnotení navzájom radiť. Ovplyvňovanie zo strany účastníkov preteku je neprípustné a v prípade ovplyvňovania je rozhodca oprávnený účastníka varovať. Ak ani po varovaní nedôjde k náprave, je oprávnený účastníka diskvalifikovať z preteku.


5.1.4 – Rozhodca má právo vyžiadať si poradenstvo od účastníka pretekov len v tom prípade, že dotyčný/á už nie je v preteku aktívny. Účastník je povinný zaujať nestranné stanovisko a o odporúčanom hodnotení zachovať mlčanlivosť.
5.2– Bodovací systém


5.2.1. – Bodovanie kvalifikácie


- Organizátor v spolupráci s rozhodcami určí na trati minimálne 3 a maximálne 5 miest, v ktorých sa zakreslí bodovacia zóna a to nasledovne:


Obr. 1 – Nákres bodovacej zóny


- za prejazd v drifte dostane sútažiaci pripísaný bodový zisk podľa zóny prejazdu. Za zónu prejazdu sa považuje tá zóna, v ktorej sa nachádzal stred prednej hrany karosérie (nárazníka) pri prejazde.


- za prejazd zákruty mimo vyznačenej zóny, no v adekvátnom drifte si súťažiaci pripisuje 1 bod.


- za prejazd zákruty bez driftu, za pretočenie vozidla, za zastavenie, za náraz o mantinel pri ktorom sa výrazne zmenil smer jazdy, za kolíziu s nájazdovou puklicou pri ktorej sa výrazne zmenil smer jazdy, alebo ak vozdilo zostalo vysieť na puklici si súťažiaci nepripisuje žiaden bod.- po dokončení kvalifikačnej jazdy majú rozhodcovia právo pripočítať:

+ 1b za dynamickú jazdu vo vysokej rýchlosti

+ 1b za plynulú jazdu

+ 1b za celkový umelecký dojem (za nepovinné prvky v zostave)5.2.2.- Bodovanie dvojdueluDvojduel dvoch pretekárov je bodovaný ako dva samostatné duely. Po odjazdení oboch duelov sa zráta celkový výsledok, z ktorého musí byť zrejmý víťaz dvojduelu.


Body sú pridelované na základe týchto kritérií:


5b - Štýl driftu

2b - Dynamika pohybu

2b - Presnosť pohybu

1b - Predbehnutie súpera


5.2.2.1. - Štýl Driftu: Ide o celkový dojem z pohybu vozidla po trati. Pre plné hodnotenie musí vozidlo prechádzať zákrutami a šikanami v kontrolovanom pretáčavom šmyku v adekvátnom a dynamickom uhle.


Ideálny Drift

ideálny drift je pohyb vozidla v zákrute v kontrolovanom pretáčavom šmyku na konštantnom polomere a zároveň ak je pozdĺžna os prechádzajúca stredom vozidla v každom bode prejazdu zákruty dotyčnicou ku kružnici ohraničenej najmenším vnútorným polomerom zákruty, resp. jej vnútorným okrajom. (viď obr. 1)
Pozn.: Ako pomôcku možno uviesť, že krivky opísané okrajovými rohmi karosérie počas ideálneho driftu nemajú ostrý vrchol, ani inflexný bod. Sú plynulé s konštantnou vzdialenosťou medzi sebou. Aj keď je pojem ideálny drift pomerne striktný, do tejto kategórie radíme aj takmer ideálny drift, pri ktorom uhol pozdĺžnej osi pretína zónu medzi vnútorným okrajom zákruty a prvou (vonkajšiou) polovicou polomeru zákruty. (nepribližuje sa stredovému bodu a nie je teda „prestrelený“)


Nedotočený drift- nedotočený drift je pohyb vozidla v zákrute v kontrolovanom pretáčavom šmyku na konštantnom polomere, no zároveň pozdĺžna os prechádzajúca stredom vozidla nie je dotyčnicou, ani nepretína vnútorný okraj zákruty.
Prestrelený drift– prestrelený drift je pohyb vozidla v zákrute v kontrolovanom pretáčavom šmyku, no na nekonštantnom polomere a ak zároveň pozdĺžna os prechádzajúca stredom vozidla je premenlivá podľa fázy pohybu. (Mimobežná, dotyčnicová či priesečnica stredu zákruty.)


Pozn.: k prestrelenému driftu dochádza najčastejšie v dôsledku priveľkej nájazdovej rýchlosti do zákruty. V snahe jazdca korigovať túto chybu dochádza k  spomaleniu vozidla, pričom sa znížením rýchlosti dostáva vozidlo pomerne prudko z nedotáčavého šmyku do šmyku pretáčavého. Krivka pohybu je charakteristická pomerne ostrým vrcholom a často aj niekoľkými menšími tupými vrcholmi.V hodnotení štýlu driftu je ako najlepšie hodnotený ideálny drift, resp takmer ideálny drift. Prejazd zákruty v nedotočenom, či len mierne pretočenom drifte, no po pomerne presnej krivke pohybu je považovaný za malý prehrešok. Prestrelenie driftu, prípadne úplne pretočenie vozidla o viac ako 90° voči ideálnej stope sa považuje za pomerne hrubý prehrešok v hodnotení štýlu. Prejdenie zákruty bez akéhokoľvek driftu v priamom smere nie je bodovo ohodnotiteľné a pretekárovi sa za takýto prejazd adekvátne znižuje bodové ohodnotenie za štýl.5.2.2.2.- Dynamika pohybu


Dynamika pohybu v drifte je definovaná ako rýchlosť a nadväznosť pohybov vozidla na dráhe.


Pozn.: Nehodnotí sa úsilie o čo najrýchlejšie prejdenie stanovenej dráhy, ale celkový dojem z plynulosti pohybu. Jazda po rovinke, príjazd do zákruty, samotný drift aj výjazd a korekcia vozidla do dopredného smeru by sa mali udiať plynulo, bez výraznej zmeny smeru. Trhané pohyby v predo/zadnom smere, či časté a výrazné korekcie natočenia vozidla uberajú na celkovom dojme z plynulosti pohybu a teda sú bodovo slabšie hodnotené.

Zastavenie, pretočenie o viac ako 90° či výrazné brzdenie vozidla pred vjazdom do zákruty počas pretekov sa považuje za hrubý prehrešok.5.2.2.3. - Presnosť pohybu


Presnosť pohybu je definovaná ako schopnosť udržať vozidlo na predpísanej stope.Predpísaná stopa: Predpísaná stopa je dráha, ktorou musí vozidlo počas závodu prejsť. Za predpísanú stopu sa vo všeobecnosti považuje vnútorný okraj zákruty vyznačený nájazdovými puklicami, ak nie je dohodnuté inak.


Vonkajšia stopa zákruty sa považuje za predpísanú, ak je vyznačená nájazdovými puklicami a je pri úvodnej prehliadke trate označená organizátorom za predpísanú. Takto označená zákruta musí byť definovaná aj v schválenom pláne trate.


Špecifická stopa je považovaná za predpísanú, pokiaľ je na trati vyznačená obdĺžnikom ( prípadne kruhovou výsečou) s kontrastnou farbou/páskou v šírke min. 1cm a je pri úvodnej prehliake trate označená organizátorom za predpísanú. Takto označená stopa musí byť definovaná aj v schválenom pláne trate.


Dotyková zástavka je voliteľný objekt umiestnený nad predpísanú stopu. Úlohou vozidla je dotknúť sa predpísaného objektu v pohybe plynulo nadväzujúcom na jazdu. Zástavka musí byť kontrastnej farby k podkladu s min. šírkou 1cm, musí byť označená organizátorom pri úvodnej prehliadke trate a definovaná v schválenom pláne trate.


Dodržanie predpísanej stopy trate je hlavnou úlohou pretekára. Za odchýlenie od nej je znížené bodové ohodnotenie podľa uváženia rozhodcov.
5.2.2.4.- Predbehnutie súpera


Za predbehnutie súpera v závode sa považuje každá zmena poradia pretekárov. Pokiaľ nedošlo pri predbiehaní k porušeniu pravidiel ani k obmedzeniu súpera, pri ktorom by musel náhle meniť smer alebo rýchlosť jazdy a predbiehajúce vozidlo počas predbiehacieho manévru dodržalo „Driftérsky štýl“ jazdy, môže byť za tekéto predbehnutie odmenený predbiehajúci pretekár jedným bodom.

Na čas potrebný na predbehnutie je povolené odchýlenie vozidla od predpísanej stopy a toto nebude hodnotené ako porušenie hodnotiacich kritérii. Výnimku tvoria predpísané prvky ako zástavky a špecifické stopy, ktoré sú povinné a nie je možné ich vynechať z dôvodu predbiehacieho manévru.

Za predbehnutie sa považuje aj obehnutie už stojaceho súpera, alebo súpera ktorý spomalil v dôsledku chybného riadenia, či vypadnutie súpera zo súboja pre technickú poruchu.
6.0 - Technické požiadavky

Minimálna povolená hrúbka behúňa pneu je 2mm.
Pred aj počas preteku sú rozhodcovia oprávnení vyzvať súťažiaceho aby poskytol model k prehliadke či sú splnené všetky požiadavky. V prípade že vozdilo nespĺňa niektoré požiadavky, bude z preteku vylúčené, respektíve mu bude zamietnuté prihlásenie.

Posledná zmena dňa Štvrtok, 21 Máj 2009 07:14  
Please register or login to add your comments to this article.